Brandskydd

Som en del av det systematiska brandskyddsarbetet, har föreningen tagit fram nedanstående brandskyddsregler

Regler


  • I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att detta finns och fungerar.

  • Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, våningsplan, hiss och förråd.

  • Trapphusen är utrymningsvägar varpå inga lösa föremål får förvaras i trapphus eller våningsplan, där får heller inte finnas något brännbart material.

  • Inga brandfarliga varor får förvaras i lägenhetsförråden.

  • Inga föremål får förvaras i förrådens gångar.

  • Brandsläckarutrustning får ej blockeras.

  • Regelbundna kontroller genomförs i alla utrymmen som nämnts. Föremål som förvaras i strid mot dessa regler omhändertages av styrelsen.

Nytt 2023


  • Det har nyligen installerats brandsläckare innanför entrédörrarna i varje trappuppgång samt 1 st släckare i varje rum i källaren. Gå gärna ner och bekanta er med vart dessa finns om de skulle behöva användas.

  • Styrelsen har även beslutat att varje lägenhet ska få 1 st brandfilt att förslagsvis ha i anslutning till köket för att snabbt kunna släcka en eventuell brand om olyckan skulle vara framme. Dessa kan till exempel sättas upp på insidan av dörrar till städskåp eller garderober om man inte vill att de syns. (Viktigt är dock att alla i hushållet vet vart dessa finns.)


Brandfilten skall finnas kvar i lägenheten vid eventuell överlåtelse av bostadsrätten.

Vi rekommenderar även att se följande film från MSB om råd vid brand i lägenhet: