Luftvärmepump för kyla

Föreningen har varit i kontakt med leverantör av luftvärmepumpar för kyla. Det finns möjlighet att gå med i en gruppbeställning av sådana.

Placering

Tänk igenom var lämplig placering är i ert fall. Luftvärmepumpen består av två delar, en ytterdel som placeras på fasaden (mark är möjligt för de på markplan) samt en innerdel i lägenheter.

Ytterdel

Ytterdelen behöver vara åtkomlig för service, dvs det skall finnas balkong/mark under den. Placering på inglasad balkong rekommenderas ej, men är möjligt om man verkligen vill. Glasen behöver då öppnas under drift så att ytterdelen får tillgång till frisk luft. Väderstrecket är mindre viktigt. Max 5 m till närmsta eluttag på insida eller utsida.

Innerdel

Innerdelen bör placeras på yttervägg precis innanför ytterdelen. I specialfall går det att dra en kanal längs med väggen för att förbinda med ytterdelen, denna är dock ganska ful och klumpig, inget som rekommenderas av leverantören. 5 m kanal ingår i priset ovan, går att förlänga för 500 kr/m upp till 12 m.

Innerdelen bör även sitta högre placerad än ytterdelen för att få till ett fall av kondensvatten. I specialfall så går det att ha behållare för uppsamling av kondensvatten på insidan, inte heller detta är rekommenderat pga mängden jobb och risk det skapar för boende.

Vidare bör innerdelen placeras så att den är riktad längs med rummet så att den blåser på så stor yta som möjligt.

Om ni är osäkra på placering eller har fler frågor så kan ni höra av er till oss i styrelsen med bilden så ska vi försöka svara annars tar vi det vidare till leverantören.

Modeller

Där finns tre modeller tillgängliga som funkar för oss.

Exakt pris beror på hur många vi blir som beställer då vår rabatt är beroende av det.

Mer information i broschyr eller på IVTs hemsida

Garantinformation

Beställning

Kontakta oss i styrelsen för att vara med på detta. Deadline är 31:a oktober så att det blir klart innan nästa sommarsäsong.