Service och tjänster

Information om service och tjänster inom föreningen och i vårt närområde

BRF-bibliotek

Plats: Arbetsbänken i stora cykelförrådet.

Felanmälan av vatten, värme och dylikt

Ifall felanmälan görs utan att något fel föreligger så kan boende komma att faktureras för detta. Detta gäller t ex om det är planerat underhåll, kolla därför gärna hos VA Syd och Kraftringen innan. Detta beror på att vår förvaltare, Bredablick, tar ut en avgift för detta.

Namnbyte på brevlåda och i porttelefon

Detta är tjänster som sköts av Bredablick. I samband med överlåtelse görs detta kostnadsfritt, i övriga fall kan Bredablick komma att ta ut en avgift av boende för detta.

Parkering för rörelsehindrade

Föreningen har en RH-parkering att disponera. För att få nyttja parkeringen gäller följande regler - bryter man mot dem riskerar man att få en kontrollavgift utfärdad av styrelsen.

Kontrollavgiften är detsamma som det fastställda belopp Lunds kommunfullmäktige beslutat om gällande felparkeringsavgift på allmän plats.

Parkeringsmöjligheter

Då Brunnshög har ett bilfritt område har föreningen inga egna parkeringsplatser. Se dock information om parkering för rörelsehindrade.

I närheten finns flertalet parkeringsplaner, exempelvis:

Priserna är uppdaterade 2022-12-27. 

Bredband

Föreningen har gemensamt bredband via Bahnhof à  1 000 / 1 000 Mbps som är tecknat för alla lägenheter och lokaler. Detta tillkommer som obligatorisk avgift varje månad.

Mer information finns i välkomstbrevet

Sopsortering

Brunnshögsområdet där föreningen ligger är anslutet till ett sopsugsnätverk. I sopsugen kan man kasta brännbart, kartong, plast och mat. Föreningen har nedkast på innergården som vi och det finns även utplacerade i närheten av andra fastigheter, t ex rakt av spårvägen. Nedkasten sköts av föreningen så vid nedskräpning eller felaktig användning behöver vi beställa städning eller reparation.

Glas, metall och papper kastas i underjordsbehållare, de finns borta vid Motel L.

Hemköp har en station för batterier, glödlampor och småelektronik, här finns även nya matavfallspåsar.

För övrigt avfalls hänvisas till återvinningscentral.

Se även dessa två informationsblad från kommunen

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand behöver man styrelsen godkännande. Ansökan för detta görs via blankett hos vår förvaltare, Bredablick. Med ansökan skall signerat hyreskontrakt bifogas. Ärenden behandlas på styrelsemöten och i många fall behöver kompletterande underlag begäras in vilket gör att behövs flera styrelsemöten för beslut i frågan.

Borttappad nyckel eller tag

I det fallet man blir av med en nyckel eller tag så skall man omedelbart kontakta styrelsens och uppge nyckelns siffra samt färg på taggen. Vid behov av hjälp med att komma in kan man kontakta vår förvaltares jour, se Kontakt .

Eventuellt byte av lås eller kopiering av extra nyckel är varje medlems ansvar. Styrelsen rekommenderar att man använder sig av Great Security då de har möjlighet att göra lås av samma typ och som också är kompatibla med föreningens servicenyckel. För att få hjälp med detta kontakta nyckelansvarig i styrelsen.

Låset på brevlådan skall vara samma som till lägenheten. Vid försäljning / överlåtelse av lägenheten behöver alla existerande nycklar lämnas över, ifall så inte är möjligt bytes låset på medlems bekostnad.

Vid projekteringen så gjordes det 4 st nycklar samt 3 st taggar till varje lägenhet. Ett fåtal boenden har sedan fått extra av föreningen.